Ο Σύλλογος

Η Αδελφότητα Τηνίων Καρδιανιωτών «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ιδρύθηκε το 1960 από Καρδιανιώτες στην Αθήνα. Στηρίζει την ορθόδοξη κοινότητα της Αθήνας και της Τήνου. Η δράση του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε εξαιρετικά πλούσια με γνώμονα πάντα την διαφύλαξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ορθομαρμάρωση της Αγίας Τριάδας, την αναστήλωση της Αγίας Φωτεινής, η οποία αποτελεί ιδιοκτησία της Αδελφότητας, την πλακόστρωση του δρόμου προς το πάνω χωριό και το νεκροταφείο, τη διάνοιξη του δρόμου της Β’ Εισόδου
του χωριού, τη δημιουργία χορευτικού συγκροτήματος.
Το μεγαλύτερο έργο μας όμως είναι η δημιουργία του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Καρδιανής, με το Λαογραφικό Μουσείο, τον Ξενώνα, τη Βιβλιοθήκη και την

αίθουσα εκδηλώσεων. Το έργο μας γίνεται γνωστό και καταγράφεται μέσα από την έντυπη και ηλεκτρονική εφημερίδα μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ». Ο σύλλογός μας επίσης έχει εκδώσει βιβλία με ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία που αφορούν την Καρδιανή.

Το συμβούλιο:

  • Πρόεδρος: Τσουμπός Μηνάς
  • Αντιπρόεδρος: Κομνούλια Γεσθημανή
  • Γεν. Γραμματέας: Τσιχλιά Φρατζέσκα
  • Ταμίας: Καραΐσκος Κωνσταντίνος
  • Κοσμήτορας: Αββραάμ Νικόλαος
  • Σύμβουλος: Οριάνος Γαβριήλ
  • Σύμβουλος: Μαρκάκης Γεώργιος